Calderes d’estella Instal·lació i manteniment de calderes d'estella Hargassner Biomassa
L’estella forestal prové de la trituració de material llenyós procedent del bosc o bé del subproducte de l’activitat de les serradores i altres indústries forestals. La qualitat de l’estella forestal ve determinada principalment per l’espècie, la humitat, la granulometria i el contingut en cendres.


Més informació sobre el servei
Dues Calderes d'estella Hargassner ECO HK 100 Instalació de dues calderes ECOHK100 RA500 alimentades amb estella forestal per al subministrament tèrmic ACS i calefacció al centre de serveis residencia de gent gran del Municipi de la Vall d'en Bas.
Característiques principals i especificacions+
Esquema de funcionament de la caldera+
Nova caldera d’estella Hargassner ECO HK 20-60 kW Nova caldera d’estella Hargassner ECO HK 20-60 kW Hargassner llança la seva nova caldera d’estelles i pellets Eco HK de 20-60 kW al mercat. Aquesta caldera suposa un canvi de concepte en el disseny i funcionament en calderes de biomassa, de manera que Hargassner mostra novament la seva capacitat d’innovació.
Característiques principals i especificacions+
 • Altes eficiències de fins a un 95%.
 • Mínimes emissions que compleixen les més estrictes normatives Alemanyes i suïsses.
 • Mínim consum elèctric (per exemple 81 W / h (inclòs el recollidor de la sitja) en càrrega total a la caldera ECO HK60).
 • Alta flexibilitat de cara a combustibles de mala qualitat per la seva nova graella rotatòria.
 • Caldera molt compacta i ràpida de muntar.
 • Grup hidràulic anticondensados integrat (opcional).
 • Màxim confort per a l’usuari amb el nou control TOUCH.
Esquema de funcionament de la caldera+
Documentació tècnica i relacionats+
Catàleg caldera ECO HK 20-60 PDF
Catàleg caldera agitador ECO RA per calderes d’estella PDF
Nova caldera d'estella Hargassner ECO HK 70-120 Exclusiva doble graella basculant amb funció de trituració de crostes Encesa de baix consum. El nou disseny d'aquest element d'ignició permet reduir d'una banda el consum de potència elèctrica de potencia elèctrica en tant sols 300 W  i d'altra banda, augmentar l'efectivitat del procés d'ignició.  Estalvi d'energia de més del 88 %.
Característiques principals i especificacions+
 • Cambra de combustió refractària.
 • Recirculació de fums de sèrie.
 • Doble graella basculant amb funció de trituració de crostes.
 • Encès de baix consum.
 • Vàlvula rotatòria en Z.
 • Augment de temperatura de tornada integrada (opcional).
 • Control Lambda Touch Tronic integrat.
 • Vigilància de brases.
 • Control Touch Tronic.
 • Ventilador EC de tir forçat.
 • Sistema d'aspiració de cendres (opcional).
 • Neteja automàtica del bescanviador també el primer pas.
 • Sistema d'alimentació RA amb el mínim consum elèctric.
 • No requereix vàlvula de descàrrega tèrmica.

 

Esquema de funcionament de la caldera+
Nova caldera d'estella Hargassner ECO HK 150 - 200 NOVETAT 2016

Hargassner integra en els mòdels HK i PK els ventiladors de tir induït CE de baix consum. L'avantatge decisiu d'aquesta tecnologia GreenTech radica en el seu rendiment, notablement major en un 90 %. Això suposa un estalvi d'energia i, per tant una reducció dels costos d'electricitat. La presa de subpresió mesura constantment la pressió present en la cambra de combustió. Basant-se en aquestes dades, el control Touch - Tronic regula la velocitat del ventilador de tir induït i manté així la subpresió dins d'un rang òptim. Una sonda de temperatura de flama optimitza la combustió. Aquest concepte garanteix una combustió amb baix nivell d'emissions i màxim rendiment. Nova graella esglaonada amb funció de triturat de cendres.

Característiques principals i especificacions+
 • Recollidor RA, màxima eficiència amb el mínim consum.
 • Vàlvula en forma de Z de 22 cm de diàmetre, amb funció antiretorn de flama.
 • Control Touch Tronic  
 • Telegestió via app.
 • Mínim consum elèctric.
 • Ventilador de tir amb regulació electrònica.
 • Sistema d'encesa de 600W.
 • Òptima combustió.
 • Graella triple escalonada amb moviment independent.
 • Control del nivell de brases.
 • Neteja de la graella amb funció de trituració de crostes.
 • Neteja de tots els passos del bescanviador.
 • Instal·lació senzilla.
 • Dimensions compactes.
 • Totalment premontada 
 • Transport amb transpalet (bastidor incorporat).
 • Cambra de combustió refractària.
 • No necessita vàlvula de descàrrega tèrmica.
 • Grup de càrrega del dipòsit d’inèrcia amb funció anticondensats integrat a caldera.
Esquema de funcionament de la caldera+
Documentació tècnica i relacionats+
diptico_eco_150-200.pdf
Caldera d’estella Hargassner WTH 25-55 kW Tecnologia puntera de calefacció amb estella per a potències mitjanes a elevades.

Per al funcionament amb estella de fusta i pèl·lets. L’armari electrònic està muntat i cablejat lateralment a la caldera, opcionalment es pot fixar a la paret.

Característiques principals i especificacions+
 • Lambda-Hatronic amb detecció automàtica de combustible.
 • Cambra de combustió per a altes temperatures.
 • Graella d’inserció automàtica.
 • Dispositiu automàtic de neteja de la caldera sense motor addicional.
 • Zona de combustió elevada i aclarida.
 • Tubuladors per a una òptima transmissió tèrmica.
 • Resistent aïllament omnilateral.
 • Intercanviador de calor de seguretat integrat.
 • Descàrrega automàtica de cendres o volàtils amb un sol motor.
 • Dispositiu d’aire primari i guiat d’aire secundari preescalfat.
 • Placa d’unificació de flama per a una òptima transmissió tèrmica.
 • Ignició automàtica d’aire calent amb tub flexible de ventilació.
 • Possibilitat de funcionament amb llenya i graella (opcional).
 • Dispositius de neteja amb ganxo.
 • Diàmetre de descàrrega de sitja de Ø 150 – Ø 500 cm.
 • Mecanisme agitador de sòl amb engranatge industrial sense manteniment
 • Mecanisme agitador especial amb 4 o 5 braços amb ressort d’acer.
 • Dispositiu de seguretat antiretorn de flama mitjançant clapeta de protecció.
 • Sense fi d’alimentació amb tolva de sense fi INOX i sense fi d’INOX de doble coixinet, sense fi en longituds d’500 a 2000 mm (longitud 400 mm amb sobrecost).
 • Monitorització de temperatura del sense fi d’alimentació ETÜ.
 • Monitorització de temperatura de la sitja TÜB (de sèrie).
  Màxim confort i màxima fiabilitat de funcionament.
 • Caldera precablejada, de fàcil i ràpid muntatge.
 • Caldera disponible tant a l’esquerra com a la dreta del sense fi de descàrrega.
Esquema de funcionament de la caldera+
Documentació tècnica i relacionats+
Catàleg calderes d’estella PDF
Fitxa tècnica WTH 25-55 PDF
Manual d’usuari WTH 25-100 PDF
Dimensions i característiques WTH 25-35 PDF
Dimensions i característiques WTH 45-55 PDF
Caldera d’estella Hargassner WTH 70-110 kW Tecnologia puntera de calefacció amb estella per a potències elevades. Per al funcionament amb estella de fusta i pèl·lets. Cal tenir en compte que durant el funcionament amb pèl·lets és necessari disposar d’un segon dispositiu d’ignició. Consulteu accessoris. L’armari electrònic està muntat i cablejat lateralment a la caldera, opcionalment es pot fixar a la paret.
Característiques principals i especificacions+
 • Lambda-Hatronic amb detecció automàtica de combustible.
 • Cambra de combustió per a altes temperatures.
 • Graella d’inserció automàtica.
 • Dispositiu automàtic de neteja de la caldera sense motor addicional.
 • Zona de combustió elevada i aclarida.
 • Tubuladors per a una òptima transmissió tèrmica.
 • Maons turbo per a una òptima transmissió tèrmica
 • Intercanviador de calor de seguretat integrat.
 • Descàrrega automàtica de cendres o volàtils amb un sol motor.
 • Dispositiu d’aire primari i guiat d’aire secundari preescalfat.
 • Motor de tir forçat amb regulació de velocitat i monitorització de subpressió.
 • Ignició automàtica d’aire calent amb tub flexible de ventilació.
 • Possibilitat de funcionament amb llenya i graella (opcional).
 • Dispositius de neteja amb ganxo.
 • Diàmetre de descàrrega de sitja de Ø 150 – Ø 500 cm.
 • Mecanisme agitador de sòl amb engranatge industrial sense manteniment
 • Mecanisme agitador especial amb 4 o 5 braços amb ressort d’acer.
 • Dispositiu de seguretat antiretorn de flama mitjançant clapeta de protecció.
 • Sense fi d’alimentació amb tolva de sense fi INOX i sense fi d’INOX de doble coixinet, sense fi en longituds d’600 a 2000 mm.
 • Monitorització de temperatura del sense fi d’alimentació ETÜ.
 • Monitorització de temperatura de la sitja TÜB (de sèrie).
 • Màxim confort i màxima fiabilitat de funcionament.
 • Caldera precablejada, de fàcil i ràpid muntatge.
 • Caldera disponible tant a l’esquerra com a la dreta del sense fi de descàrrega.
Esquema de funcionament de la caldera+
Documentació tècnica i relacionats+
Catàleg calderes d’estella PDF
Fitxa tècnica WTH 70-110 PDF
Manual d’usuari WTH 70-110 PDF
Caldera d’estella Hargassner WTH 150-200 kW Caldera d’estella de 150 a 200 kW. Tecnologia puntera de calefacció amb estella per a potències elevades.
Característiques principals i especificacions+
 • Lambda-Hatronic amb detecció automàtica de combustible.
 • Cambra refractària de combustió a altes temperatures amb refrigeració per aire exterior.
 • Volta doble i maó turbo per a una òptima postcombustió.
 • Dispositiu de neteja automàtica de la caldera.
 • 2 ventiladors d’aire secundari amb 3 nivells d’alimentació d’aire per a una òptima combustió.
 • Tubuladors per a una òptima transmissió tèrmica.
 • Intercanviador de calor de seguretat integrat.
 • Descàrrega automàtica de les cendres de combustió i volàtils.
 • Dispositiu d’aire primari i guiat d’aire secundari preescalfat.
 • Ignició automàtica.Graella per etapes amb superfície de grans dimensions.
 • Graella d’inserció i eliminació de cendres de regulació separada.
 • Varetes tubulars resistents a altes temperatures amb injecció d’aire optimitzada i efecte d’autoneteja.
 • Dispositius de neteja amb enganxament.
 • Diàmetre de descàrrega de sitja de Ø 150 – Ø 500 cm.
 • Mecanisme agitador de sòl amb engranatge industrial sense manteniment.
 • Sistema especial de descàrrega a sitja amb 4 o 5 braços amb ressort d’acer.
 • Monitorització de temperatura del sense fi d’alimentació ETÜ.
 • Monitorització de temperatura de la sitja de combustible TÜB (de sèrie).
 • Dispositiu de seguretat antiretorn de flama mitjançant clapeta.
 • Sense fi d’alimentació amb tolva de sense fi INOX i sense fi INOX de doble coixinet de longitud estàndard 700 mm (altres longituds disponibles amb sobrecost).
 • Màxim confort i màxima fiabilitat de funcionament.
 • Caldera precableada , de fàcil i ràpid muntatge.
 • Caldera disponible tant a l’esquerra com a la dreta del sense fi de descàrrega.
Esquema de funcionament de la caldera+
Documentació tècnica i relacionats+
Fitxa tècnica WTH 150-200 kW PDF
Manual d’usuari WTH 150-200 kW PDF
Catàleg calderes d’estella PDF
Dimensions i característiques WTH 150-200 PDF
Últims projectes
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Galetes
Política de galetes

Què són les galetes

Les galetes són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'utilitzen per registrar algunes interaccions de la navegació d'un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius es guarden a l'ordinador de l'usuari i conté dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina.

Les galetes també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web s'ha accedit, o si s'ha utilitzat un baner publicitari per arribar.

Per què utilitzem galetes?

Aquesta web utilitza galetes estrictament necessàries i esencials per a que vosté utilitzi el nostre lloc web i li permetin moure's lliurement, utilitzar areas segures, opcions personalitzades, ... A més utilitzem les galetes per recollir les dades relatives a l'anàlisi de l'us de la web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, medint l'us i el rendiment de la pàgina per optimitzar-la i personalitzar-la.

El nostre lloc web també pot contenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Nosaltres no controlem les galetes utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les galetes de las xarxes socials o altres webs, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de galetes.

Quina utilitat li donem als diferents tipus de galetes?

Galetes tècniques: són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries pel correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereixen.

Galetes de personalització: permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web.

Galetes analítiques: les utilitzem per crear perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris amb la finalitat de millorar l'oferta de productes i serveis.

Galetes de publicitat: permeten guardar informació del comportament per mitjà de l'observació dels habits, estudiant els accessos i creant un perfil de preferències de l'usuari per oferir publicitat relacionada amb els seus interessos.

Segons el termini aquestes galetes les podem definir com:

Galetes de sessió: són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'eliminen quan s'acaba.

Galetes permanents: són aquelles que queden guardades al terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

I si no vull tenir aquestes galetes o no faig res al respecte?

Per cumplir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar galetes. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la seva no conformitat, només utilitzarem les galetes tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació a la nostra web. En aquest cas, no guardem cap galeta. En cas de continuar navegant per la web sense denegar la seva autorització implica que n'accepta l'us.

Ha de tenir en compte que si refusa o elimina les galetes de navegació per la web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que hagi de navegar per la web haurem de tornar a demanar l'autorització per l'us de les galetes.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accçes a la pàgina web, ha de saber que es possible eliminar les galetes o impedir que es registri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment modificant els paràmetres corresponent segons el navegador:

Internet explorer - windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox - support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome - support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari - support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES